Επιτροπές

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. Βελιώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
2. Λεοντάρης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Σίδερης Δημήτριος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικός Γραμματέας Α.Ι.Σ.Κ.Υ.